Servisne info

Utorak, 25.4.

Zbog kvara na magistralnom cjevovodu, u vremenu od 8 do 13 sati, vode neće imati Novaki Petrovinski (desna strana od skretanja za  Domagović) i Gornje Izimje.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži Stanićaki, u vremenu od 8 do 14 sati, bez opskrbe električnom energijom biti će kupci na području naselja Stanićaki (uz staru karlovačku cestu od mlina Bujan do skretanja za Krašić te od stare karlovačke ceste do početka Guci) i na području naselja Vrh Draganićki (uz staru karlovačku cestu od Lulića do crkve Sv.Barbare).

Srijeda, 26.4.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži Stanićaki, u vremenu od 8 do 14 sati, bez opskrbe električnom energijom biti će kupci na području naselja Stanićaki (uz staru karlovačku cestu od mlina Bujan do skretanja za Krašić te od stare karlovačke ceste do početka Guci) i na području naselja Vrh Draganićki (uz staru karlovačku cestu od Lulića do crkve Sv.Barbare).

Četvrtak, 27.4.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži Stanićaki, u vremenu od 8 do 14 sati, bez opskrbe električnom energijom biti će kupci na području naselja Stanićaki (uz staru karlovačku cestu od mlina Bujan do skretanja za Krašić te od stare karlovačke ceste do početka Guci) i na području naselja Vrh Draganićki (uz staru karlovačku cestu od Lulića do crkve Sv.Barbare).

Petak, 28.4.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži Stanićaki, u vremenu od 8 do 14 sati, bez opskrbe električnom energijom biti će kupci na području naselja Stanićaki (uz staru karlovačku cestu od mlina Bujan do skretanja za Krašić te od stare karlovačke ceste do početka Guci) i na području naselja Vrh Draganićki (uz staru karlovačku cestu od Lulića do crkve Sv.Barbare).