OstaloVijesti

22. srpnja | Blagdan Svete Marije Magdalene

Blagdan je Svete Marije Magdalene.

U jaskanskom kraju nalaze se dvije župne crkve i jedna kapela koje su posvećene svetoj Mariji Magdaleni. Crkve se nalaze u Žumberku i Pokuplju, a kapela u Gucima.

Župna crkva svete Marije Magdalene u Oštrcu, na Žumberku, spominje se još u 14. stoljeću, a ima srednjovjekovno svetište s baroknim drvenim oltarićem, vrijednu ornamentiku i kipove iz 17. stoljeća, te sliku Marije Magdalene, djelo poznatog hrvatskog slikara Zlatka Šulentića.

Donja Kupčina ponosi se, također, župnom crkvom svete Marije Magdalene. Crkva je nanovo građena 1749., a krasi je barokni portal, vrijedni kipovi glavnog oltara i propovjedaonica iz 1762. godine.

I u gradskom naselju Guci (u župi Draganić) nalazi se lijepa kapela svete Marije Magdalene. Spominje se 1683., u više navrata je obnavljana, a 2016. obnovljeni su joj fasada i toranj.

 

 

Sveta Marija Magdalena

Sveta Marija Magdalena žena je koju je Isus, prema Svetom pismu, izliječio od teške bolesti. Štuje se kao vjerna Kristova učenica, koja ga je pratila i stajala pod križem u času njegove smrti, o čemu govore svi evanđelisti. Svjedočila je i Isusovom pokopu. Ona je prva vidjela Otkupitelja koji je od mrtvih uskrsnuo i postala je blagovjesnicom njegova uskrsnuća.

Trajno je nadahnuće za umjetnike i omiljena je u puku. Zazivaju je kod tjelesnih napasti, a kao zaštitnicu štuju je žene, pokornice, obraćenici, pokajnici, frizeri, ljekarnici, proizvođači parfema te mnogi gradovi, naselja, župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva.

Oznake

Slična tema:

Back to top button
Close