Jaska i okolicaVijesti

Dvije mjere donesene za ublažavanje posljedica od koronavirusa stavljene izvan snage

Izmjene su i u dijelu Odluke koje se odnose na financiranje udruga

Od očekivanog i na sjednici Gradskog vijeća (početkom travnja) izglasanog oslobađanja plaćanja naknada i poreza na korištenje javnih površina, te poreza na potrošnju koji plaćaju ugostitelji, na području grada Jastrebarskog neće biti ništa.

Naime, te mjere, usvojene u okviru pomoći gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusom, koje su trebale biti u primjeni od 1. travnja do 31. prosinca, nisu u nadležnosti Grada odnosno lokalne samouprave pa je na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća dio odluke koji se odnosi na te mjere, nažalost, stavljen izvan snage.

Sve je na sjednici Gradskog vijeća obrazložila pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša – Irena Strmečki Šlat:

 

Strmečki Šlat: Na 20. Sjednici održanoj 9. travnja ove godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19. U svrhu pomoći gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta predmetnom odlukom je između ostalog određeno da se oslobađaju od plaćanja naknada za korištenje javnih površina i poreza na korištenje javnih površina korisnici pravne i fizičke osobe temeljem ugovora o korištenju javnih površina u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020. g. Zatim određeno je da se oslobađaju od plaćanja poreza na potrošnju pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području grada Jastrebarskog i to također u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020. g. Osim toga je Odlukom propisano da se obzirom na očekivane teškoće s likvidnošću proračuna za 2020. g. obustavljaju od izvršavanja planirani rashodi po javnim pozivima udrugama i po programima potpora do 30. rujna 2020. g.

 

No takvu Odluku trebalo je korigirati temeljem naloga nadležnog ministarstva financija:

 

Strmečki Šlat: U međuvremenu je u Gradu zaprimljen dopis Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija od 5. svibnja 2020 g. Kojim se obavještavaju jedinice lokalne i područne samouprave da nema pravne osnove da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave donosi odluke kojima se odgađa dospijeće plaćanja lokalnih poreza, omogućava obročna otplata dospjelih obveza s osnova lokalnih poreza ili kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije a koje nisu u skladu s Općim poreznim zakonom i pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona. Stoga je sukladno uputi Ministarstva financija potrebno staviti izvan snage Odluku u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanje poreza na potrošnju i to u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020. g.

 

Ima i izmjena u dijelu Odluke koje se odnose na financiranje udruga iz gradskog proračuna.

 

Strmečki Šlat: Uzimajući u obzir u međuvremenu donesene odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima se ublažavaju nužne mjere ograničavanja društvenih okupljanja i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 i posljedično tome omogućavanja daljnjeg sufinanciranja projekata i manifestacija udruga od strane Grada Jastrebarskog, kao i omogućavanja izvršavanja planiranih rashoda po programima potpora s ciljem razvoja poljoprivrede i gospodarstva, promocije gospodarskih i turističkih potencijala grada te poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva na području grada Jastrebarskog, predlaže se staviti izvan snage članak 12. Odluke kojim se do 30. rujna 2020. g. obustavljaju od izvršavanja planirani rashodi o javnim pozivima udrugama i po programima potpora.

Povezane vijesti

Back to top button