Impressum

 

Naziv društva

Radio Jaska, radio-difuzno i novinsko-nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv

Radio Jaska d.o.o.

Sjedište društva

Strossmayerov trg 5

10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Sudski registar i broj upisa

Trgovački sud u Zagrebu pod brojem tt-10/14608-2

MBS: 080206322

Poslovna banka

Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59

Broj računa: 2484008-1105367772

IBAN: HR0324840081105367772

SWIFT: RZBHHR2X

VAT: HR16494244763

OIB: 16494244763

Temeljni kapital

674.200,00 kn uplaćeno u cijelosti

Član uprave

Jelena Popović

Logotip download za press:

Back to top button