Jaska i okolicaVijesti

Jastrebarsko najuspješnije u županiji po dodijeljenim EU sredstvima zadnje tri godine

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu, usvojenim na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća, ukupni konsolidirani prihodi i primici povećavaju se za 94.800 kuna, odnosno za 0,14 %, te Proračun sada iznosi 65.835.300 kuna.

Rashodi i izdaci povećani su za 4.004.500 kuna, odnosno za 6,09 %, te iznose 69 milijuna i 745 tisuća kuna, a razlika između prihoda i rashoda, u iznosu od 3.909.700 kuna biti će pokrivena “viškom” koji je gradska blagajna ostvarila prošle godine.

Među razlozima za donošenje prvog rebalansa, istaknuta je potreba za uvrštavanjem novih projekata u Proračun, za koje je ostvareno sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova. A kad se već spominje sufinanciranje iz EU fondova, dodajmo da je Zagrebačka županija izdala brošuru o korištenju EU sredstava, gdje grad Jastrebarsko zauzima prestižno mjesto, što je na sjednici Gradskog vijeća s ponosom istaknuo i gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Brošuru su dobili svi nazočni na sjednici Gradskog vijeća…

 

Oznake

Slična tema:

Back to top button
Close