Jaska i okolicaVijesti

Jednokratna pomoć Županije: Tisuću kuna za svako novorođeno dijete

Po prvi puta i Zagrebačka županija ove godine počinje dodjeljivati novčanu pomoć u iznosu od tisuću kuna za svako novorođeno dijete. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se (u pravilu) u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta, a krajnji rok za dostavu je 10. siječnja 2019. g.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
  • prijavu prebivališta za novorođeno dijete,
  • osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva,
  • uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva,
  • presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, u slučaju da je podnositelj Zahtjeva roditelj iz jednoroditeljske obitelji,
  • IBAN računa na koji će se jednokratna novčana pomoć isplatiti.

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Zahtjev – obrazac

Odluka

 

Pretraži po oznakama

Slična tema:

Back to top button
Close