Jaska i okolicaVijesti

Mladi teolog Zoran Vladušić zaređen za đakona

U grkokatoličkoj župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Sošicama, u nedjelju je tijekom liturgije, biskup križevački Nikola Kekić, zaredio za đakona mladog teologa iz grkokatoličke župe Preobraženja Gospodnjeg iz Jastrebarskog – Zorana Vladušića.

Novi đakon Vladušić pohađao je bogosloviju u Rijeci, gdje je i diplomirao na tamošnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu – Teologiji u Rijeci. Pastoralnu je praksu stjecao u župama Žumberačkog vikarijata, aktivno surađujući sa svećenstvom u Katedralnom i Žumberačkom dekanatu.

S blagoslovom Milana Stipića, nadležnog dušobrižnika u Dalmatinskom vikarijatu, određeno vrijeme boravio je i na pastoralnoj praksi u dalmatinskim grkokatoličkim župama, koje se obnavljaju.

Sličan sadržaj

Back to top button