Jaska i okolicaVijesti

Obavijest gradske uprave obveznicima komunalne naknade

Jaskanska gradska uprava pozvala je vlasnike, odnosno korisnike nekretnina na području Grada Jastrebarskog, na čijim objektima je došlo do promjene vlasnika odnosno korisnika stambenog ili poslovnog prostora ili do promjene adrese za dostavu pošte, da sami prijave nastale promjene.

Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne obavijesti o promjeni, smatra se i dalje obveznikom plaćanja komunalne naknade, i to sve do trenutka dok Gradu Jastrebarskom ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.

Slijedom navedenog, prilikom promjene obveznika plaćanja komunalne naknade ili evidentiranja novog obveznika u sustav plaćanja naknade, potrebno je dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva pravna osnova stjecanja ili korištenja nekretnine.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu Grad Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, pisarnica- soba broj 2 ili u prostorije Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, ili putem e-maila: ivana.bene@jastrebarsko.hr.

Pritom se napominje da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

U svrhu ažuriranja matične baze obveznika komunalne naknade potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

Kupoprodajni ugovor
Darovni ugovor
Rješenja o nasljeđivanju
Vlasnički list (Z.K. izvadak)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Pisani zahtjev za promjenom adrese dostave pismena
Ugovor o zakupu
Ugovor o najmu
Raskid ugovora o najmu
Zapisnik o primopredaji stambenog ili poslovnog prostora.

Oznake

Slična tema:

Close