Jaska i okolicaVijesti

Od gradnje nove osnovne u škole u Jaski – niti iduće godine ništa!

Četiri nove sportske dvorane i dvije škole graditi će se iduće godine na području Zagrebačke županije, a na 11 školskih objekata obavljati će se radovi dogradnje i rekonstrukcije. Tako će pisarovinska škola dobiti četiri nove učionice, a klinčaselska novu sportsku dvoranu. Na popisu investicija u školstvu koje će se financirati iz županijskog proračuna i kreditnog zaduženja, niti za narednu godinu nema škole u Jastrebarskom.

Projekt nove škole čija je gradnja planirana na jaskanskom sajmištu, opet je “ispao” iz županijskog proračuna, koji je za 2020. godinu najveći u povijesti Zagrebačke županije. Po prvi puta, u srijedu usvojen županijski proračun, prešao je, naime, milijardu kuna i iznosi 1.202.756,615,00, što je u odnosu na ovu godinu povećanje za skoro 50%.

U konsolidiranom proračunu Zagrebačke županije, po prvi puta su, naime, planirane i plaće te ostali rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama što je ujedno i razlog tako velikog rasta proračuna. Osim toga planirano je i kreditno zaduženje od 80 milijuna kuna za realizaciju investicija u školstvu, a u županijskom proračunu za iduću godinu su i troškovi za djelatnike Ureda državne uprave koje od Nove godine preuzima Županija.

Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2020. godinu iznosi nešto manje od 500 milijuna kuna i veći je za 27% u odnosu na rebalans ovogodišnjeg proračuna, a kao i prethodnih godina njegov je najveći iznos (oko 35%) namijenjen školstvu. Uz izvorne prihode i spomenuti kredit od 80 milijuna kuna, planirana je gradnja četiri nove sportske dvorane: u Bedenici, Graberju Ivaničkom, Zaprešiću i u Klinča Selima. Dvije nove škole graditi će se u Strmcu i Luki, a planirana je i rekonstrukcija, odnosno dogradnja 11 škola, među kojima je i pisarovinska osnovna škola koja će iduće godine dobiti četiri nove učionice.Županijski proračun u idućoj godini osigurava i novac za energetsku obnovu četiri škole za koje se trenutno izrađuje projektno tehnička dokumentacija, a energetsku obnovu zgrade trebala bi dobiti i područna škola u Petrovini.

Sve to uvršteno je u županijski proračun koji je na ovotjednoj sjednici skupštine Zagrebačke županije, prvoj pod predsjedanjem Mate Čička, podržalo 36-ero vijećnika, dok je 11-ero bilo protiv.

Županijski vijećnik i saborski zastupnik Mihael Zmajlović novac za jaskansku školu, u proračunu Zagrebačke županije, tražio je krajem listopada otvorenim pismom županu, potom primjedbom za vrijeme javnog e-savjetovanja, te na ovotjednoj sjednici županijske skupštine, na kojoj se usvajao proračun, podnio i amandman, no, sve uzalud.

Za vrijeme internetskog savjetovanja s javnošću oko predloženog proračuna, saborski zastupnik i član skupštine Zagrebačke županije, Jaskanac Mihael Zmajlović, uputio je primjedbu odnosno prijedlog da se u županijski proračun za iduću godinu uvrsti početak izgradnje zgrade nove osnovne škole u Jastrebarskom.

Zmajlovićev prijedlog nije prihvaćen, a u obrazloženju je navedeno da je početak gradnje škole u Jastrebarskom planiran za 2022. godinu, te da su u proračunu za iduću godinu osigurana sredstva za reviziju toga projekta. Inače, predviđeni troškovi izgradnje nove osnovne škole na prostoru sajmišta u Jastrebarskom, za koju postoji i građevinska dozvola, iznose 43 milijuna kuna.

Bez obzira što mu za vrijeme savjetovanja s javnošću oko predloženog proračuna nije prihvaćena primjedba o uvrštenju gradnje jaskanske škole u proračun, županijski vijećnik iz Jastrebarskog Mihael Zmajlović pokušao je to izboriti amandmanom na proračun, na samoj sjednici županijske skupštine. U obrazloženju svog amandmana Zmajlović je istaknuo sljedeće:

“Uzimajući u obzir dugogodišnju opravdanu potrebu djece i građana grada Jastrebarskog, predlaže se početak izgradnje zgrade nove škole u Jastrebarskom slijedeće 2020. godine i nastavak do završetka izgradnje 2022. Izgradnja nove zgrade škole, već je jednom planirana u županijskom proračunu, 2017. godine. Osnovna škola Ljubo Babić Jastrebarsko, jedna od deset najvećih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i to sedma po broju učenika (kojih ima 1.100), te druga po broju razrednih odjela (kojih ima 61). Škola radi na devet lokacija, što je najviše od svih u Hrvatskoj, a radi i po posebnoj dozvoli Ministarstva znanosti i obrazovanja, jer svojom veličinom prelazi sve zakonske okvire (standard je, naime, maksimalan broj učenika 980).

U tekućoj školskoj godini, rad škole povećan je za još jedno razredno odjeljenje, a jasno je i danas vidljivo da će se za dodatno razredno odjeljenje škola povećati i u idućoj školskoj godini. Broj učionica potreban radi organizacije nastave Informatike, koja je od 2018. obvezan predmet, dodatno naglašava problem manjka prostora i organizaciju nastave. Organizaciju nastave ne olakšava niti podatak da je od ukupnog broja učenika – njih 550 putnika, i gdje bismo mogli reći da je to cijela „škola na kotačima“. Zbog manjka prostora (učionica) kao i činjenice da iz godine u godinu ima sve više učenika za koje treba organizirati nastavu Informatike te broja predškolske djece na području grada Jastrebarskog, kroz dvije školske godine biti će potrebno organizirati nastavu za prve razrede i u trećoj smjeni. Trenutno na području Zagrebačke županije nema niti jedne škole koja radi u tri smjene.”

Sve to naveo je SDP-ov županijski vijećnik Mihael Zmajlović u amandmanu na novi proračun Zagrebačke županije, te zaključno istaknuo. “Potreba izgradnje zgrade nove škole u Jastrebarskom definirana je Županijskom strategijom kapitalnih ulaganja u školske objekte, a idejno rješenje nove zgrade škole u Jastrebarskom, izrađeno je na inicijativu grada Jastrebarskog još 2011. godine, što je, želeći ubrzati rješenje problema, financirao Grad Jastrebarsko vlastitim proračunskim sredstvima. Sukladno tome, Grad je osigurao zemljište za izgradnju nove škole na prostoru jaskanskog sajmišta i uskladio svu prostorno plansku dokumentaciju. Potom je, sukladno Županijskoj strategiji kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine, Zagrebačka županija osigurala sredstva za izradu glavnog projekta, te ishodila građevinsku dozvolu, čija valjanost ističe 5. svibnja 2020. godine.

Dakle, i grad Jastrebarsko i Zagrebačka županija uložili su značajna financijska sredstva u potrebnu dokumentaciju, zemljište i ishođenje najprije lokacijske, a potom i građevinske dozvole, stoga je, zbog svega navedenoga, bez odlaganja, potrebno uvrstiti početak izgradnje nove zgrade škole u proračun za 2020. godinu.”

Sve to bilo je navedeno u amandmanu Mihaela Zmajlovića, kojega županijska skupština Zagrebačke županije u srijedu nije prihvatila.

Pretraži po oznakama

Slična tema:

Back to top button
Close