Jaska i okolicaVijesti

Opasni medicinski otpad obrađivat će se u Jastrebarskom?

dokumenti nakon teksta

U Jastrebarskom će idućeg četvrtka, 2. kolovoza, od 13 sati, u gradskoj vijećnici biti predstavljena Studija o utjecaju na okoliš obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije.

Naime, tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. iz Draganića, koja se bavi djelatnošću obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada, te unatrag nekoliko godina u tu svrhu raspolaže mobilnim uređajem za obradu medicinskog otpada, kojega je svakih šest mjeseci prebacivala na dvije lokacije naizmjenično: iz Većeslava Holjevca broj 20 d, na broj 20, u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom, sada, naime, želi osigurati stalnu lokaciju za prihvat, skladištenje i obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada, pa je, prije izdavanja građevinske dozvole, pokrenuta i provedba procjene utjecaja na okoliš.

Zahvat predviđen Studijom je rekonstrukcija postojeće građevine za potrebe djelatnosti koju investitor planira, a to je sakupljanje, skladištenje i obrada opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije, na lokaciji Većeslava Holjevca 20 d, u Jastrebarskom (uz prometnicu koja prolazi pored Krke).

Predviđena je prenamjena građevine iz garažno-poslovne namjene u građevinu za gospodarenje otpadom, a planiranom rekonstrukcijom će se mobilno postrojenje za obradu otpada fiksirati unutar građevine, pa će tako postati stacionarno postrojenje, unutar kojeg će se zbrinjavati opasni otpad postupkom D91.

U tijeku je javni uvid u Studiju, koji je organiziran u gradskim prostorijama, u ulici dr. Franje Tuđmana 47, na prvom katu, do 24. kolovoza. Inače, cijeli taj postupak, dakle, javnu raspravu i javno predstavljanje Studije, provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, koji u konačnici i izdaje građevinsku dozvolu.

Tema je ovo, koja bi sigurno trebala zainteresirati jaskansku javnost, a koja je (slučajno ili ne!?) aktualna u jeku godišnjih odmora. Da se ne očekuje veliki interes građana, govori i činjenica da je predstavljanje Studije organizirano u gradskoj vijećnici, u koju jedva stane 30-tak ljudi.

 

13.04.2018. – INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš [PDF]

23.07.2018. – INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu [PDF]

STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]

Prilozi [25 MB, PDF]

23.07.2018. – Netehnički sažetak Studije [PDF]

Sličan sadržaj

Back to top button