Pravila komentiranja

Pravila objave komentara na našim web stranicama:

Na stranicama portala radio-jaska.hr omogućeno je čitateljima iznositi svoje komentare i stavove o objavljenim informacijama, na način da se komentar objavljuje ispred Facebook profila korisnika.

Za posljedice objavljenih komentara i stavova odgovaraju isključivo autori komentara te se posjetitelji upozoravaju da nije dopušteno objavljivati neistinite, uvredljive, klevetničke ili na drugi način nezakonite sadržaje. Navedena zabrana obuhvaća i zabranu kršenja tuđih prava intelektualnog vlasništva i korištenje tuđih osobnih podataka.

Nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju (na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije) te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Komentari i stavovi čitatelja ne odražavaju stajalište ili mišljenje Radio Jaske, čija redakcija ima pravo odmah po saznanju za nedopušteno djelovanje, ukloniti sporni sadržaj ili korisniku onemogućiti pravo komentiranja, a za sve posljedice odgovarat će osoba (Facebook profil) koja je obavljala nedopuštenu djelatnost ili postavila sporni sadržaj na stranicu.

U slučaju sumnje na korištenje lažnog Facebook profila (nema FB prijatelja, nema objava na vremenskoj crti, ima neodređene profilne i naslovne fotografije, i sl.) Radio Jaska može bez ikakvog upozorenja korisniku uskratiti pravo komentiranja na neodređeno razdoblje.

Sve navedeno odnosi se i komentare ispod objava na našoj Facebook stranici.

 

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Back to top button