Jaska i okolicaVijesti

Predstavljena najveća investicija u povijesti Jastrebarskog | audio, foto

Tekstualna vijest/ Priopćenje za medije

Jaskanci dobivaju infrastrukturu dostojnu modernog grada

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko, najveća investicija u povijesti grada, predstavljen je jučer ključnim dionicima, građanima i medijima. Riječ je o projektu koji je usmjeren na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša.

Dodatno unapređenje vodoopskrbnog sustava

Projekt je predstavio Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko, a predstavljanju su nazočili i Mihael Zmajlović, predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskom saboru, Nadica Žužak, zamjenica župana Zagrebačke županije, Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog te Vedran Deletis, voditelj službe za podršku pripremi i provedbi EU projekata i voditelj projektnog tima za pripremu projekta aglomeracije Jastrebarsko iz Hrvatskih voda.

Grad Jastrebarsko nadaleko je poznat po kvaliteti i čistoći vode, a njezino očuvanje i zaštita obveza su svih nas građana koji u njemu živimo. Ovaj će nam projekt omogućiti dodatno unapređenje vodoopskrbnog sustava Jastrebarskog i osiguranje njegovog daljnjeg kontinuiteta i pouzdanosti, što u konačnici donosi bolje uvjete života našim sugrađanima. Posebno smo ponosni što smo uspjeli ostvariti sufinanciranje iz fondova Europske unije, čime smo donijeli našim sugrađanima ogromne pogodnosti uz značajnu uštedu. Koristim priliku da zahvalim svim partnerima, kao i zaposlenicima na velikom trudu koji su uložili u izradu prijavne dokumentacije te sve ostale aktivnosti u okviru pripreme i provedbe ovog projekta“, izjavio je Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko.

U projekt izgradnje sustava vodnokomunalne infrastrukture uložili smo jako puno napora i vremena, što se na kraju i isplatilo jer jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na području Grada Jastrebarskog realiziramo uz sufinanciranje iz fondova EU. Ovo je pravi primjer koji pokazuje našu sposobnost korištenja vanjskih izvora financiranja u provedbi i realizaciji projekata, kojih ne bi bilo kad bismo se oslanjali isključivo na vlastiti proračun. Najvažnije je što na ovaj način rješavamo probleme stanovništva na velikom području grada i utječemo na podizanje kvalitete njihovog života“, izjavio je Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog.

Sufinanciranje iz fondova EU

Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Grad Jastrebarsko i Vode Jastrebarsko d.o.o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u ožujku 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje će se izvoditi dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Priključenje 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje

Tako će se u okviru projekta izgraditi nove vodospreme Draga Svetojanska, Jurjevčani II i Hrašće koje će osigurati dostatne količine pitke vode u razdobljima najvećeg opterećenja vodoopskrbnog sustava. Novi kanali, kolektori i crpne stanice omogućit će priključenje oko 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje, pri čemu će kanalizacijska mreža biti izgrađena za sva naselja u nizinskom dijelu. Izgradnjom retencijskih bazena, kišnih preljeva, crpnih stanica i cjevovoda, kao i rekonstrukcijom kanala riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda, rasterećivanja, retencioniranja i regulacije otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će pročišćavanje otpadnih voda od korisnika s trećim, najvišim stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o., usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o.

Za više informacija o projektu posjetite www.nasavoda.hr.

Media Val – agencija za komunikacijski menadžment

 

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko, pod nazivom “Naša voda, naša budućnost”, koji je najveća investicija u povijesti grada i najvećim dijelom financiran europskim novcem, predstavljen je jučer ključnim dionicima, građanima i medijima.

 

Mario Brnabić, direktor tvrtke Vode Jastrebarsko, koji je jučer predstavio projekt unapređenja vodoopskrbnog sustava, s posebnim je ponosom istaknuo:

 

U financiranju sudjeluju i građani:

 

Ukupna vrijednost projekta je, ponovimo, gotovo 170 milijuna kuna:

 

Mario Brnabić, govorio je i o ciljevima projekta “Naša voda, naša budućnost”:

 

A budućnost, donosi i gradnju retencijskih bazena, kišnih preljeva i cjevovoda, kao i gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s najvišim stupnjem pročišćavanja.

 

U završnici, kad sve bude gotovo, projekt će rezultirati:

 

Direktor tvrtke Vode Jastrebarsko – Mario Brnabić, podsjetio je da su radovi počeli krajem prošle godine i da je jedan od prvih projekata – vodosprema Gorica Svetojanska pred završetkom:

 

Svi radovi, trebali bi biti gotovi u proljeće 2021. godine, a Brnabić je jučer govorio i o dinamici njihovog izvođenja:

 

Projekt koji će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode, te povećati razinu zaštite okoliša, tvrtka Vode Jastrebarsko provodi u partnerstvu s Hrvatskim vodama, čiji je voditelj službe za podršku pripremi i provedbi EU projekata i voditelj projektnog tima za pripremu projekta aglomeracije Jastrebarsko – Vedran Deletis, jučer istaknuo da su i priprema i provedba projekta kompleksni:

 

Na jučerašnjem predstavljanju projekta “Naša voda, naša budućnost”, kojim će Jaskanci dobiti infrastrukturu dostojnu modernog grada, bila je i zamjenica župana Zagrebačke županije – Nadica Žužak, kao i gradonačelnik Jastrebarskog – Zvonimir Novosel:

 

Ovome je gradonačelnik dodao:

 

Na kraju svog jučerašnjeg obraćanja, Zvonimir Novosel, uz čestitke i zahvale, svima onima koji su uključeni u ovaj projekt, posebno se obratio svom prethodniku i današnjem saborskom zastupniku, koji je i predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode – Mihaelu Zmajloviću:

 

Povezane vijesti

Back to top button