Izjave Radio Jaske

IZJAVA O PRIVATNOSTI (Privacy statment)

Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) Radio Jaska Vam želi potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Zakonom RH o zaštiti osobnih podataka.

1.2 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja radija, posjeta našim WEB stranicima (radio-jaska.hr , jaska.online), korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (telefon 060 ili sms porukator) povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Radio Jaska d.o.o.

Strossmayerov trg 5, 10450 Jastrebarsko

Tel: 00385(1) 6281 712

Kontakt za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e mail adrese : web@radio-jaska.hr

 

Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi osigurali da je Radio Jaska ( nakladnik Radio Jaska d.o.o.) usklađen sa zahtjevima:

Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;

Zaštite svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;

Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesuiramo osobne podatke;

Smanjenja rizika povrede osobnih podataka;

Edukacije i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;

Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

 

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće:

kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),

kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,

u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,

u svrhu legitimnih interesa Radio Jaske u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,

kada je to potrebno u pravne svrhe.

 

Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:

a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

3.2 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

Vrste ispitanika

Slušatelji

Poslovni partneri i treće strane

Kandidati za zaposlenje na Radio Jaski

 

Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.

a) slušatelji (Vaše osobne podatke možemo prikupljati putem telefona 060, putem sms porukatora, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook, Twiter ili Instagram ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).

b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).

c) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).

 

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa Nakladnika.

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja .

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji .

 

Kolačići

5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti u Vašem internet pregledniku, ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice.

 

 

Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.

Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa

Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama

Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )

Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama

Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama

Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

6.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim uslugama ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe.

6.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

 

Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

 

Pravo uvida i ispravke

8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu.

8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

 

Sigurnost i način obrade

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

 

Razdoblje čuvanja

10. Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju privolu a najdulje godinu dana, nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom.

Podatke ne možemo obrisati:

a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)

b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

 

Kako nas kontaktirati

11. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

Radio Jaska

Strossmayerov trg 5

10450 Jastrebarsko

Možete se obratiti i na mail: web@radio-jaska.hr

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

Promjene u našem Pravilniku o privatnosti

12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .

12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 25. svibnja 2018.

 

Facebook comments

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

POLITIKA RAZNOLIKOSTI (Diversity policy)

Svojim programskim iskoracima Radio Jaska kontinuirano doprinosi razvoju lokalne demokracije i tolerancije, a osobito veliku i značajnu ulogu Radio je imao u vrijeme demokratskih promjena i za vrijeme Domovinskog rata. Radio Jaska s tradicijom dužom od 50 godina, kao najutjecajniji lokalni medij, dobro surađuje sa svim institucijama i ustanovama na području grada i susjednih općina, kao i s predstavnicima svih političkih opredjeljenja.

Pridržava se pri tom načela tolerancije, vjerskog i nacionalnog zbližavanja, te potiče programe koji svakoj vjerskoj zajednici i svakom pripadniku bilo koje nacionalnosti, u dominantnoj katoličkoj i hrvatskoj sredini, osigurava punu slobodu u svakom smislu. Naša je uloga, uz ostalo, i učiti ljude živjeti zajedno, bez obzira na različite, a često i suprotstavljene ideje. Poštivanje raznolikosti i ne diskriminacije očituje se i u tome da svoj medijski prostor mogu dobiti svi, neovisno o spolu i spolnoj orijentaciji, rasnom ili etničkom podrijetlu, vjeri ili uvjerenju, invaliditetu, dobi i drugome.

Polazeći od jednakog prava svih ljudi, Radio Jaska promovira slobodu i solidarnost, okruženje u kojem nema isključivanja, diskriminacije, nasilja i netolerancije, te promiče pravdu, prijateljstvo i suživot.

 

 

PROCES ŽALBE (Complaints procedure)

Svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Pravo na ispravak imaju i pravne osobe i druge organizacije i tijela, ako su informacijom bila povrijeđena njihova prava i interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije.

Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacije.

Zahtjev za ispravak podnosi se glavnom uredniku ili direktoru programa u pisanoj formi na mail radio@radio-jaska.hr ili adresu navedenu na dnu ove stranice. Zahtjev mora biti obrazložen i potpisan od strane podnositelja, te sadržavati sve potrebne podatke o podnositelju.

 

Mobile appnot in function temporary 

 

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy set forth herein explains how we use, and collect information on our Web and Mobile App. By using the Radio Jaska Web and Mobile App, and all the features and Services therein, you consent and accept the terms and agreement of this Privacy Policy. This Policy represents We encourage you to carefully read and understand this Privacy Policy before using our Web and App. If you disagree with any part, a portion or all of the terms or conditions of this Privacy Policy, you should please stop the use of the App, features or any other Services offered herein.

INFORMATION WE MAKE USE

Radio Jaska Mobile App will not collect, transfer, share, retain or store any personal identifying information, sensitive or non – personal information on its database. However, users should note that posted recordings in App can be used in our live F.M. programme(s). Thus, Radio Jaska reserved the right to use recordings in this contest.

What we do collect, if you subscribe to our newsletter, is your name and email adress. We use those only to add you to our non-public newsletter list, and only Radio Jaska have rights to see those information. You may unsubscribe from our newsletter anytime.

APP NOTIFICATIONS

Radio Jaska will not send you unsolicited messages aside from the app notifications.

OTHER SERVICES AND WEBSITES

We are not responsible for the practices employed by websites or services linked to or from the Radio Jaska Web and App, including the information or content contained therein. Please remember that when you use a link to go from the Radio Jaska App or Web Site to another website or service, our Privacy Policy does not apply to third-party websites or services. Your browsing and interaction on any third-party website or service, including those that have a link or advertisement on our website, are subject to that third party’s own rules and policies.

GOVERNING LAW

This privacy terms shall be represented, interpreted and administered by the laws and regulations of any competent jurisdiction of the of state from where Radio Jaska Web and App provides its services. Any parties legally involved in any case arising from the use of the Web and App consent and agree that any proceedings, charges or claim brought in connection with this privacy policy will be delivered and conveyed in the courts of competent jurisdiction in the State where Radio Jaska provides its services.

OUR RIGHT TO UPDATE, CHANGE OR MODIFY THIS PRIVACY POLICY

Radio Jaska reserves the right to modify, change, update or review this Privacy Policy at any time due in its sole discretion without prior notification to you. You are hereby advised to be reviewing and checking the part of the Privacy Policy to check for any update, modification or changes frequently while using the Radio Jaska Web and App. Using our Web and App after updating or posting a new privacy policy means you consent and accept to such modified or updated version of the Privacy Policy and you will be bound by the terms of the Policy.

 

 

RIJEČ UREDNIKA (Editorial policy)

“Ovdje Radio Jaska” prvi se puta službeno u eteru čulo 1969. godine i od tada svojim (najprije višesatnim, a danas cjelodnevnim) programom svakodnevno i neprekidno, više od 50 godina, Radio Jaska informira, educira i zabavlja svoje slušatelje. Radio stanica Jastrebarsko do 1990. godine bila je u sastavu Narodnog sveučilišta, kada se izdvaja u samostalnu tvrtku, društveno poduzeće koje je u procesu pretvorbe i privatizacije postalo najprije dioničko društvo, a kasnije d.o.o. (društvo ograničene odgovornosti) u privatnom vlasništvu.

Radio Jaska komercijalna je stanica, koja vlastiti prihod ostvaruje na tržištu.

Od 1985. godine emitira na UKV-u, a osim čujnosti u gradu Jastrebarskom, svojim signalom pokriva i karlovačko, ozaljsko i dijelom slovensko područje…, no uz prilagodbu novom digitalnom dobu i izazovima današnjeg vremena, od 2015. slušatelje ima diljem svijeta, jer se naše emisije osim u živo (preko odašiljača) mogu pratiti i internetom na osobnim računalima ili mobilnim uređajima. Osim što se sluša, Radio Jaska se i čita, jer sve važne informacije, vijesti, zanimljivosti nalaze se na našoj internet stranici i društvenim mrežama pa sliku o svom gradu i kraju prenosimo u cijeli svijet.

Od svojih početaka, Radio Jaska prati život Grada i jaskanskog kraja, te informira o svim društvenim aktualnostima i svakodnevnim životnim problemima, pružajući građanima pravovremene, točne i istinite informacije o događajima u političkom, gospodarskom, kulturnom, sportskom i sveukupnom javnom životu jaskanskog kraja, koje priprema i realizira profesionalna urednička, novinarska i tehnička ekipa.

Jelena Popović, glavna urednica

 

 

CONTACT US

All requests, questions, complaints, or concerns about this Privacy Policy or the use and access od Web and App should be sent to us by email or mail at the following addresses:

web@radio-jaska.hr

Radio Jaska d.o.o.

Strossmayerov trg 5, 10450 Jastrebarsko, Croatia

Back to top button