Telefonski brojevi

Važniji telefonski brojevi u Jastrebarskom:

Policijska postaja 6281 033
Dom zdravlja 6599 062
Vatrogasna zajednica 6281 501 e-mail: vzg-jastrebarsko@vzg-jastrebarsko.hr
Auto klub Jastrebarsko 6281 086 e-mail: autoklub.jastrebarsko@zg.t-com.hr
Željeznička postaja 6281 487
Elektra Jastrebarsko 6281 405 0800 300 417
Vode Jastrebarsko d.o.o. 6281 189 www.vode-jastrebarsko.hr
Ceste Jastrebarsko d.o.o. 6283 807 www.ceste-jastrebarsko.hr
Groblja Jastrebarsko d.o.o. 6271 614 www.groblja-jastrebarsko.hr
Gradski muzej i galerija 6283 991
Turistički ured 6272 940 www.tzgj.hr
Centar za kulturu 6281 126 www.czk-jastrebarsko.hr
Glazbena škola 6271 605 www.gs-jastrebarsko.hr
Poštanski ured Jastrebarsko 6626 414
Porezna uprava 2386 470
Ured za graditeljstvo 6273 711
Ured za katastar 6064 700
Općinski sud Jastrebarsko 6274 111
Gruntovnica 6274 108
Matični ured 6281 128
Veterinarska stanica 6281 085 www.vsj.hr
Osnovna škola 6281 212 www.os-jastrebarsko.hr
Srednja škola 6281 484 www.ssjastrebarsko.hr
Dječji vrtić 6281 241 www.radost-jaska.hr
Samoborček 6271 451 www.samoborcek.hr
Gradsko društvo Crvenog križa 6283 363 crveni.kriz.jastrebarsko@gmail.com
Reciklažno dvorište: 099 667 4204
EKO FLOR 049 587 810  info@eko-flor.hr
Gradska knjižnica 5520 442 knjiznica@czk-jastrebarsko.hr 

 

Grad Jastrebarsko kontakti

Adresa Gradske uprave: Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
Telefon: 6281 110
Fax:6281 112

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za financije

Adresa: Strossmayerov trg 13
Telefoni: 6281 110
Fax: 6281 112

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 47
Telefoni: 6281 110
Fax: 6281 112

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati, dnevna pauza od 12:00 do 12:30 sati

 

Upravni odjeli – adrese, telefoni i mailovi

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu

Irena Strmečki Šlat dipl.iur, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Upravnog odjela
irena.strmecki-slat@jastrebarsko.hr
01/6278 353

Odsjek za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu

Ivan Batušić mag.ing.silv. – savjetnik
ivan.batusic@jastrebarsko.hr
01/6278 369

Irena Kozlina Beg, spec.publ.admin. – viši stručni suradnik
irena.kozlina-beg@jastrebarsko.hr
01/6278 360

Sanja Šimunec – referent za uredsko poslovanje
sanja.simunec@jastrebarsko.hr
01/6278 356

Matea Kunović – administrativna tajnica
matea.kunovic@jastrebarsko.hr
01/6281 110

 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 47

Irena Strmečki Šlat, dipl.iur. – pročelnica Upravnog odjela
irena.strmecki-slat@jastrebarsko.hr
01/6278 353
01/6281 207

Marijan Meštrić, dipl.ing.arh. – zamjenik pročelnika 
marijan.mestric@jastrebarsko.hr
01/6281 208

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Ivana Bene, mag. ing. traff. – viši savjetnik
ivana.bene@jastrebarsko.hr
01/6281 213

Jasminka Kišić ing.el. – viši referent
jasminka.kisic@jastrebarsko.hr
01/6281 202

Odsjek za komunalno redarstvo

Branko Tanković – komunalni redar 
branko.tankovic@jastrebarsko.hr
01/6278 395

Danijel Slavić – komunalni redar
danijel.slavic@jastrebarsko.hr
01/6281 220

Mladen Gugec – komunalni redar
mladen.gugec@jastrebarsko.hr
01/6278 362

Odsjek za imovinsko – pravne poslove

Natalija Markušić, dipl.iur. – voditeljica Odsjeka
natalija.markusic@jastrebarsko.hr
01/6278 359

 

Upravni odjel za financije

Adresa: Strossmayerov trg 13

Ivana Španić, mag.oec.
ivana.spanic@jastrebarsko.hr
01/6278 366

Odsjek za računovodstvo

Višnja Koter – voditeljica Odsjeka
visnja.koter@jastrebarsko.hr
01/6278 357

Božica Beketić – referent za računovodstvene poslove 
bozica.beketic@jastrebarsko.hr
01/6278 355

Maja Cerovski, mag. oec. – viši stručni suradnik
maja.cerovski@jastrebarsko.hr
01/6278 365

Odsjek za naplatu potraživanja

Iva Antić, dipl.iur. – voditeljica Odsjeka
iva.antic@jastrebarsko.hr
01/6278 364

Jasna Balaban – referent za naplatu potraživanja
jasna.balaban@jastrebarsko.hr
01/6281 221

 

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 47

Zdravko režek, mag.ing.mech. – v.d. pročelnika Upravnog
zdravko.rezek@jastrebarsko.hr
01/6278 363

Maja Gornik, dipl.iur. – zamjenica pročelnika
maja.gornik@jastrebarsko.hr
01/6281 199

Odsjek za ekonomski razvoj

Danijela Bučar Trivičević, dipl.oec. – voditeljica Odsjeka
danijela.bucar-trivicevic@jastrebarsko.hr
01/6278 358

Maja Rožić, mag.oec. – savjetnik 
maja.rozic@jastrebarsko.hr
01/6278 352

Krisitijan Škoc, mag.ing.aedif. – viši stručni suradnik
krisitjan.skoc@jastrebarsko.hr
01/ 6474 139

Ivan Šebečić, ekonomist – viši referent
ivan.sebecic@jastrebarsko.hr
01/ 6278 361

Odsjek za društvene djelatnosti

Ana Borković, mag. iur. – viši stručni suradnik
ana.borkovic@jastrebarsko.hr
01/6281 209

Sonja Pukšar – referent za administrativne poslove
sonja.puksar@jastrebarsko.hr
01/6278 367

 

Back to top button