Izbori2021

Tko na izborima ne poštuje načelo ravnopravnosti spolova?

Svega tri dana dijele nas do izbora

Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predlagatelji kandidacijskih lista (političke stranke i birači, odnosno nezavisne liste), dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama koje predlažu, na način da zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi ne bude niža od 40%.

Odredbe su to Zakona o lokalnim izborima i Zakona o ravnopravnosti spolova, koje u prijevodu znače da na izbornim listama mora biti najmanje 40% žena. Za Gradsko vijeće grada Jastrebarskog, koje broji 15 članova, to konkretno znači da na listi mora biti 6 žena. Upravo toliko, 6 žena imaju četiri liste: Domovinskog pokreta, HSS-a, koalicija SDP-a i HSU-a te koalicija STJEPAN KOŽIĆ-nezavisna list, MOST i Zeleni forum koje poštuju načelo ravnopravnosti spolova, dok Kandidacijska lista grupe birača ima čak 8 žena, a HDZ samo tri.

HDZ, dakle, jedini krši zakonske odredbe o lokalnim izborima i ravnopravnosti spolova jer se na njegovoj listi nalazi 12 muškaraca i 3 žene, što predstavlja samo 20% podzastupljenog spola, a taj bi postotak, kao što smo rekli, trebao iznositi 40%, odnosno lista bi morala imati 6 kandidatkinja.

Poštivanje načela ravnopravnosti spolova ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista u izbornom postupku, ali su Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane prekršajne kazne, i to novčane kazne u iznosu od 40 tisuća kuna za predlagatelje na izborima za članove gradskih vijeća.

Nakon što je Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog utvrdilo da na HDZ-ovoj kandidacijskoj listi nije poštivano načelo ravnopravnosti spolova, o tome je obavijestilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, koji bi potom trebali poduzeti zakonom propisane mjere protiv prekršitelja.

Povezane vijesti

Back to top button