Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko počeo s pripremama za porez na nekretnine koji nam stiže 1. siječnja

13. srpnja '17.

Zbog poreza na nekretnine, kojega će svi će građani Hrvatske plaćati od prvog siječnja iduće godine, prikupljaju se podaci o nekretninama. Svi gradovi i općine dužni su, naime, sačiniti bazu podataka o nekretninama i poreznim obveznicima, radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine.

Porez na nekretnine zamijenit će postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor, a odnosit će se na sve stambene i poslovne nekretnine, garaže, pomoćne prostore, kao i prostore bez posebne namjene. Porez obuhvaća i građevinsko zemljište na kojem se obavlja poslovna djelatnost, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se nalazi unutar građevinskog područja, a za koje je izdan akt o građenju.

I u gradu Jastrebarskom, dužni su, do konca ove godine, sačiniti bazu podataka o nekretninama, pa je gradska uprava ovih dana svim vlasnicima nekretnina, odaslala na kućne adrese obrasce, koje treba popuniti i vratiti na adresu Grada.

Odgovore na često postavljena pitanja i eventualne nejasnoće oko poreza na nekretnine dao je Grad Jastrebarsko u OVOJ obavijesti.

Obrasci koji se trebaju popuniti, mogu se preuzeti i na dnu obavijesti, no radi lakše navigacije prilažemo ih i ovdje:

Obrazac stambeni prostor

Obrazac poslovni prostor

Obrazac neizgrađeno građevinsko zemljište

Građani ili pravne osobe, koji imaju više nekretnina u vlasništvu a koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Jastrebarskog za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Komentari: