Jaska i okolicaVijesti

Županijske EU edukacije za djelatnike gradova i općina

Zagrebačka županija provodi ovoga tjedna edukaciju za provedbu i praćenje projekata financiranih sredstvima Europske unije za zaposlenike gradova i općina na svom području, te za same županijske zaposlenike.

Ovakve edukacije, Zagrebačka županija počela je provoditi 2016. godine s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta na svom području, a do kraja ove godine edukacijama je obuhvaćeno ukupno 96 ljudi. Velimir Kokot, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, rekao je kako je Zagrebačka županija do sada sufinancirala s 15 milijuna kuna 400 projektnih prijava vezanih uz EU projekte.

“Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Zagrebačka županija je u top 5 županija po broju ukupno ugovorenih europskih projekata i to kroz tri operativna programa, Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali i Ruralni razvoj. Naš javni i privatni sektor povukao je 1,8 milijardi kuna” – pojasnio je Kokot.

Zamjenica župana Nadica Žužak, ističe da Zagrebačka županija takve edukacije organizira kako bi svojim jedinicama lokalne samouprave olakšala pripremu, provedbu i praćenje EU projekata.

“Očekuje nas završetak operativnog razdoblja, ali i početak novog, pa vjerujem kako ćemo sredstva povlačiti još učinkovitije te da ćemo tek osjetiti prave benefite koje Europa pruža.” – kaže Žužak i podsjeća kako je u tijeku izrada nove Nacionalne razvojne strategije koja će biti podloga za kvalitetnu pripremu novog financijskog razdoblja nakon 2020. godine.

Oznake

Slična tema:

Back to top button
Close