Jaska i okolicaVijesti

Grad Jastrebarsko sufinancira prijevoz svojim srednjoškolcima

Grad Jastrebarsko će u školskoj godini 2021./2022. sufinancirati cijenu javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.

Pozivaju se srednjoškolci koji ispunjavaju propisane uvjete, da Gradu podnesu zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje. Za maloljetne učenike srednjih škola zahtjev podnose roditelji/skrbnici.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza ostvarit će punoljetni učenici srednjih škola, odnosno roditelji/skrbnici/ maloljetnih učenika srednjih škola, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da učenik ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog,
  • da je redovno upisan u određeni razred srednje škole,
  • da svakodnevno putuje iz mjesta prebivališta u školu i vraća se natrag, koristeći pritom sredstva javnog prijevoza,
  • da je roditelj, posvojitelj, skrbnik, ili osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik povjerava na čuvanje i odgoj, korisnik prava na doplatak za djecu u tekućoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev.

Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik srednje škole koji ostvaruje pravo na besplatan prijevoz po drugoj osnovi ili koji ponavlja razred. Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje cijene prijevoza s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko.

Rok za predaju zahtjeva je 20. rujna. Ostale informacije dostupne su OVDJE.

Sličan sadržaj

Back to top button