Jaska i okolicaVijesti

600 tisuća kuna za udruge proizašle iz Domovinskog rata

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata za 2021. godinu objavila je početkom ovoga tjedna Zagrebačka županija.

Udruge proizašle iz Domovinskog rata mogu dobiti financijsku podršku za programe i projekte u području brige za branitelje i članove njihovih obitelji u iznosu od najmanje 5.000 do najviše 80.000 kuna. Ukupna vrijednost natječaja je 600 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 3. ožujka.

Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru ovog javnog natječaja. Pritom prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije. Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika, a sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na brojeve telefona: 01/6009-485, 01/6009-464 ili 01/6009-405.

Sličan sadržaj

Back to top button