Izbori2021Jaska i okolicaVijesti

Gradsko vijeće grada Jastrebarskog ubuduće s 15 članova

Nakon lokalnih izbora u svibnju Gradsko vijeće grada Jastrebarskog imati će manje članova – umjesto sadašnjih 17, ubuduće će ih biti 15, a gradonačelnik će imati samo jednog zamjenika, a ne dva kao do sada.

Zakonske su to odredbe koje su na snazi od kraja prošle godine, kad je počela primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, temeljem čega jedinice lokalne samouprave moraju u roku 60 dana uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona.

Jaskansko gradsko vijeće učiniti će to danas jer se na dnevnom redu sjednice nalaze i Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Jastrebarskog, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća.

Sličan sadržaj

Back to top button