OstaloVijesti

Od svibnja bez zamjenika gradonačelnika i dva gradska vijećnika manje

Prijedlogom izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o čemu se danas raspravlja u Saboru, predlaže se pored ostalog i smanjenje broja lokalnih dužnosnika. Slijedom tih zakona, u svibnju iduće godine birati će se 618 dužnosnika manje, a broj članova predstavničkih tijela smanjit će se za 10%.

Tako će se ukinuti dužnosti zamjenika načelnika i gradonačelnika u svim općinama i gradovima s manje od 35 tisuća stanovnika što znači da ni grad Jastrebarsko, kao ni jedna susjedna općina, ubuduće neće imati zamjenika gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

I novo Gradsko vijeće grada Jastrebarskog imati će manje članova. Umjesto sadašnjih 17, novi će saziv imati 15 vijećnika. Broj članova predstavničkog tijela i dalje je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika, pa će tako gradovi i općine s više od 10, a manje od 20 tisuća stanovnika, imati 15 članova.

Općine s više od 2.500 i do 10.000 stanovnika imati će 13 članova, a to se odnosi na naše susjedne općine Klinča Sela, Pisarovina i Krašić, koje dakle ostaju na istom broju vijećnika, kao i općinsko vijeće Žumberka koje će i ubuduće imati 9 članova.

Što se Zagrebačke županije tiče, i budući će župan imati dva zamjenika jer bi županije s više od 250 tisuća stanovnika imale i dalje dva zamjenika župana. Broj članova županijske skupštine biti će, međutim, manji jer će županije s više od 300.000 stanovnika imati 47 članova svog predstavničkog tijela, a do sada ih je bilo 51.

Sličan sadržaj

Back to top button